COVID-19 annulatievoorwaarden :

 

De geldende annulatievoorwaarden worden enkel gewijzigd indien, op minder dan 3 weken voor aanvang van het verblijf  :

- b&b Horpala van overheidswege MOET sluiten

- de gast uit een zone komt die van overheidswege in lockdown MOET gaan

in beide gevallen krijgt de gast een voucher ter waarde van het gestorte voorschot met een geldigheid van 6 maand

 

Algemene voorwaarden

° Bij elke reservatie geldt dat de klant hier ook akkoord gaat met
  de geldende reservatie-, annulatie-, en betalingsvoorwaarden !
 
° Voorwaarden reservaties & annulaties via booking.com :  
   worden duidelijk vermeld op de site booking.com
   met een reservatie via deze site gaat de klant dan ook
   akkoord met de desbetreffende voorwaarden
 
° Rechtstreekse reservatie via b&b Horpala :
   na uw reservatie via mail, ontvangt u van ons een mail
   met vraag naar een voorschot van 50% van de overnachtingskosten
   of het gekozen arrangement. Gelieve dit te storten, binnen de week,
   op rekeningnummer BE 16 7340 0159 7374 met vermelding van 
   je naam en de code die je meekrijgt via mail.
   De uiteindelijke reservatie wordt bevestigd na ontvangst van het
   voorschot.
   Annulatie :
   - bij annulatie voor verblijven -3 weken voor aanvang van het
     verblijf, wordt het voorschot ingehouden.
   - bij annulatie voor verblijven +3 weken voor aanvang van het
     verblijf, wordt het voorschot omgezet in een cadeaubon met een
     geldigheid van 1 jaar. 
 
° Reservatie met een cadeaubon :
   De cadeaubon is 1 jaar geldig en wordt niet verlengd,
   noch terugbetaald. Gelieve bij reservatie steeds je bonnummer
   te vermelden.
   Annulatie : bij annulatie voor verblijven -3 weken voor aanvang van
   het verblijf, wordt de bon met 50% van de verblijfkosten
   (waarde van het voorschot) verminderd.
 
° Reservatie met Vlaanderen Cheques :
   Bij reservatie dient steeds vermeld te worden, dat u wenst te betalen
   met Vlaanderen Cheques.  Als voorschot vragen wij 50% van de totale
   overnachtingskosten of het gekozen arrangement.
   De uiteindelijke reservatie wordt bevestigd na ontvangst van het
   voorschot.
   Annulatie : 
   - bij annulatie voor verblijven -3 weken voor aanvang van het 
     verblijf, wordt het voorschot ingehouden.
   - bij annulatie voor verblijven +3 weken voor aanvang van het 
     verblijf, wordt het voorschot omgezet in een cadeaubon met een 
     geldigheid van 1 jaar.
    
° Betaalvoorwaarden :
   voor alle reservaties/overnachtingen geldt :
   het resterend bedrag/factuur dient voldaan te worden bij het
   uitchecken van de klant, tenzij een uitstel  wordt 
   afgesproken met goedkeuring en medeweten van b&b Horpala.
   In dit geval zal het resterend bedrag/factuur moeten voldaan 
   worden binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum.
   Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder
   ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding op gelijk aan 10%
   van het factuurbedrag, met een minimum van € 25 als schadebeding. 
 

 

 

Privacyverklaring

b&b Horpala kan persoonsgegevens verzamelen van gebruikers wanneer deze een vraag/reservatie plaatsen, via mail - contactformulier of telefonisch, zich abonneren op de nieuwsbrief, deelnemen aan een wedstrijd of promotie, reageren op een enquête of een formulier invullen.

Voor zover dit passend is, kunnen de gebruikers worden gevraagd om gegevens inzake hun naam, e-mailadres, telefoonnummer, fysieke adres, postkode, land, nationaliteit, rijksregisternummer, geboortedatum en ID-nummer te verstrekken.

Deze persoonsgegevens worden gebruikt om de boeking uit te voeren, om de betaling te verwerken, voor communicatie over de boeking, voor customer services en om deze services te verbeteren, om problemen met aan u geleverde diensten te voorkomen en op te lossen, om nieuwsbrieven waarop de gebruiker zich heeft geabonneerd te verzenden en voor klantstatistieken.

Daarnaast kan informatie gebruikt worden om een promotie, enquête, wedstrijd en andere functies van de site uit te voeren en/of voor andere marketingdoeleinden; steeds voor eigen gebruik binnen de doeleinden van b&b Horpala.

Voorts kunnen we uw gegevens verwerken om te voldoen aan wettelijke voorschriften en/of regelgeving. 

b&b Horpala kan aan de gebruikers die een vraag tot reservatie of reservering hebben gemaakt, nieuwsbrieven verzenden betreffende promoties of acties van b&b Horpala.

Wanneer u zich op enig moment wilt afmelden voor het ontvangen van toekomstige e-mails, dan kunt u dit doen door onderaan de nieuwsbrief op de tekst "unsubscribe" te klikken.

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven, verhuurd, verkocht of verhandeld aan derden, tenzij dit kadert in een noodzakelijk wettelijk kader.

Gebruikers kunnen reclame-inhoud of andere inhoud op onze site aantreffen die doorlinkt naar de sites en diensten van derde partijen.

Wij hebben geen controle over de inhoud of links die op deze sites verschijnen en zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites die naar of van onze site linken. 

b&b Horpala bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het doel.  Sommige gegevens moet worden bewaard voor een termijn bij wet opgelegd.

De klant heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

De klant kan hiervoor contact opnemen met b&b Horpala, Cartuyvelstraat 33, 3870 Horpmaal; horpala@telenet.be

Indien er gereageerd wordt per email, zal deze steeds een copie van de identiteitskaart moeten bevatten.

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be)

Dit document is voor het laatst bijgewerkt in juni 2020.